Vill du vara med och bygga ett nytt forum?

800px-Tavares.Forum.Romanum.redux

För ungefär ett år sedan stängdes Piratpartiets forum. Redan när det stängdes var planen att öppna ett nytt, men det har dragit ut på tiden. Vi har nu äntligen påbörjat ett projekt för det, och behöver fler programmerare. Vi kommer bygga forumet en liten bit i taget, enligt den klassiska fri programvarudevisen ”release often, release early”, med tät interaktion med och feedback från användarna. När det gäller tekonologi är valet än så länge öppet, men tanken är att utgå från en existerande fri programvaruplattform. För… Läs mer

Sökes: Flexibel forummjukvara och flinka kodare

megafon

Sedan vi pensionerade det gamla forumet har ledningen funderat på hur vi ska kunna skapa ett forum som fyller partiets behov av att ha en central diskussionsplattform, utan att bli en trist upprepning av det gamla forumet. Nils Agnesson, som jobbade med det gamla forumet, fick i uppdrag att konkretisera ner sina egna och andras tankar om vad ett nytt forum skulle behöva. Dessa tankar har nu kokat ner till en grundläggande kravspec för det nya forumet och nu vill vi ha hjälp att förverkliga… Läs mer