Affischering

Sätt upp affischerna på anslagstavlor och andra platser där det är tillåtet att affischera och visa respekt för andras affischer. Olaglig affischering, till exempel på busskurer, skyltfönster, etc, riskerar att kosta partiet pengar som vi behöver till annat.

Tio affischer ger bättre genomslag än en. Det är jättebra om du sätter upp en på anslagstavlan utanför ditt hus. Det är ännu bättre om du sätter upp en eller två på varje anslagstavla i området. Allra bäst är det om du med jämna mellanrum sätter upp nya affischer när de gamla plockats ner eller regnat sönder.

TIPS!

  • Glöm inte att ta med dig tillräckligt mycket tejp. Du kommer att behöva mycket mer än du tror.
  • Affischer drar till sig intresserade. Det är bra att ha med sig information att ge bort. Ha alltid en hög flygblad i fickan när du affischerar.
  • Ofta kan man bara sätta upp ett par affischer på samma anslagstavla. Kombinera affischerna på olika sätt för att framkalla en reaktion hos den som ser dem.

    Ett sätt kan vara att kombinera affischer som visuellt förstärker varandra. En starkt grön affisch bredvid en starkt röd affisch, osv. Det får människor att haja till och titta en extra gång.

    Du kan också kombinera en affisch som handlar om en typisk piratfråga (tex fildelning) med en affisch som lyfter fram vad vi uträttat i EU-parlamentet eller vad en fråga som vuxit fram ur breddningsproccessen. På så sätt kan man på ett enkelt sätt utmana människors eventuella förutfattade meningar om partiet.

    Klicka på respektive bild för att läsa mer om affischen/flygbladet, så att du kan kombinera ihop dem på ett intressant sätt.

gratis frihet acta_ data
sharecat hbtq skola kid