Gör flera saker samtidigt

all_fin600

Försök att alltid kombinera olika typer av kampanjande. Vi människor fungerar så att vi tror att vi sett någonting ”överallt” om vi sett det på tre olika ställen under en begränsad tid. Och när vi sett något ”överallt”, så börjar vi prata med våra vänner om det.

För att få kampanjbollen i rullning är det därför mycket bra om man alltid gör minst tre saker åt gången. Det är ett säkert sätt att se till att partiet finns ständigt närvarande i människors medvetande. Och om vi gör det, så är det betydligt större chans att de väljer att rösta på just oss.

TIPS!

  • Sätt upp affischer och lägg flygblad i brevlådor i samma område en vecka. Skriv sedan en insändare, som anknyter till något av det som kampanjen lyfter fram och skicka in den till lokaltidningen.
  • Sätt upp affischer på stan och ta med dig några andra pirater och dela ut flygblad på stan. Arrangera sedan en piratfika några dagar senare som ni kan bjuda in intresserade till.
  • Här finns fler praktiska tips på vilka aktiviteter man kan arrangera lokalt.

Förslag på lokal kampanjplan

Här kommer ett förslag på lokal kampanjplan. Man kan göra mycket av detta själv, men man får naturligtvis bättre genomslag och har roligare om man gör det tillsammans med andra.

Vecka 1: Sätt upp blandade affischer inne i stan och/eller ett visst område.

Vecka 2: Skicka in en insändare på något aktuellt tema som anknyter till kampanjen till den lokala tidningen.

Vecka 3: Dela ut flygblad på stan och/eller i det område där ni tidigare satt upp affischer. (Om du delar ut flygblad i brevlådor, så kan det vara bra att dela ut en sorts flygblad åt gången, så att samma person inte får samma flygblad nästa gång. Det är dock viktigt att alla typer av flygblad förr eller senare delas ut.)

Vecka 4: Arrangera en lokal piratträff. Glöm inte att sätta upp lappar med information om när och var ni kommer att träffas. (Här finns en tom PP-brandad A4-pdf, som ni kan skriva ut informationen på. Här finns ett exempel på hur ni skulle kunna fylla i info. Finterna som används är Impct (för rubrik) och Liberation Sans (för brödtext).

Vecka 5-8: Upprepa föregående veckors kampanjande.


Piratpartiet – För Sverige i Framtiden!