Frågor och svar: Allt skulle bli bra i garderoben…

När Piratpartiet breddats har mångfaldsd varit ett viktigt tema.

Varför engagerar sig Piratpartiet för hbtq-flyktingar?

Piratpartiet bygger sin politik på tanken om alla människors lika värde, oavsett alla irrelevanta faktorer som hudfärg, kön, skonummer eller sexuell läggning. Därför tycker vi det är lika självklart att Sverige ska ge asyl för dem som förföljs på grund av sexuell läggning och könsidentitet, som för dem som förföljs för sin politiska övertygelse eller etnicitet. Vi har hyfsade regler om detta i Sverige idag. Men de används inte som de borde. Alltför många homosexuella och transpersoner skickas idag tillbaks till ett liv under dödshot.

Varför ska Sverige ta emot fler flyktingar?

När människor flyr för att de förföljts för sina politiska åsikter, sin härkomst, sin religion eller sin sexuell läggning har vi alla en plikt att så gott vi kan hjälpa till och ge en fristad. Sverige är ett förhållandevis rikt och välmående land, som har större möjligheter än de flesta andra länder att hjälpa. Dessutom berikas Sverige av att vi får fler människor från andra länder. Ett homogent samhälle stagnerar, medan ett mångfaldssamhälle utvecklas.

Varför ska homosexuella och transpersoner få hjälp att skaffa barn?

Därför att de är människor, och har lika goda förutsättningar som vem som helst annars att bli bra föräldrar.

Varför ska skattepengar användas till skola och sjukvård för papperslösa?

Därför att somliga saker i samhället är så grundläggande att de inte ska nekas någon, oavsett om personen har rätt att vara i Sverige eller inte. Dit tycker vi hör vård om man blir sjuk, och att få gå i skola om man är ett barn.

Här finns flygbladet i pdf-format (fram- och baksida), och här nedanför finns affischen.

hbtq_small

Piratpartiet – För Sverige i Framtiden!