Använd allt kampanjmaterial

Målet med kampanjen ”Piratpartiet – För Sverige i framtiden” är att synliggöra Piratpartiet för den breda allmänheten. Målet är att så många människor som möjligt ska veta följande om Piratpartiet inför valåret 2014:

 • att partiet finns
 • att vi gjort bra saker i EU-parlamentet
 • att vi breddat vår politiska plattform
 • att pirater är människor som andra

Kampanjmaterialet är utformat för att på olika sätt tillgodose detta. Det är därför viktigt att inte lämna fildelningsaffischen hemma för att du är trött på att tjata om fildelning. Strunta inte i skolpolitiksaffischen för att du tagit studenten och skiter i skolan. Ju bättre vi är på att sprida allt material, desto bättre blir helhetseffekten av kampanjen.

TIPS!

 • Ofta kan man bara sätta upp ett par affischer på samma anslagstavla. Kombinera affischerna på olika sätt för att framkalla en reaktion hos den som ser dem.

  Ett sätt kan vara att kombinera affischer som visuellt förstärker varandra. En starkt grön affisch bredvid en starkt röd affisch, osv. Det får människor att haja till och titta en extra gång.

  Du kan också kombinera en affisch som handlar om en typisk piratfråga (tex fildelning) med en affisch som lyfter fram vad vi uträttat i EU-parlamentet eller vad en fråga som vuxit fram ur breddningsproccessen. På så sätt kan man på ett enkelt sätt utmana människors eventuella förutfattade meningar om partiet.

  Klicka på respektive bild för att läsa mer om affischen/flygbladet, så att du kan kombinera ihop dem på ett intressant sätt.

gratis frihet acta_ data
sharecat hbtq skola kid


Piratpartiet – För Sverige i Framtiden!