Frågor och svar: Win!

Är inte ”frihet” en stor floskel?

Frihet innebär att alla ska ha rätt att leva sitt liv på just det sätt de önskar så länge det inte hindrar någon annans frihet. Det handlar om att man ska kunna slippa övervakning. Men också att man ska ha rätt att själv välja sin identitet, sin sexualitet, sina åsikter och sina intressen.

Funkar det inte bättre om alla i gruppen är någorlunda lika?

Nej, mängder av undersökningar visar att mångfald berikar. Vi vet att arbetsgrupper fungerar bättre om man blandar till exempel kön, ålder, härkomst och utbildningar. En grupp med unga svenska manliga datatekniker fungerar därför nästan alltid bättre om den kompletteras med exempelvis en äldre, humanistiskt utbildad latinamerikansk tant.

Kan verkligen staten ha förtroende för alla skurkar och terrorister?

För att samhället ska fungera krävs att människorna har förtroende för staten. Men det kan vi bara ha om vi känner att staten har förtroende för oss. Därför måste staten förutsätta att vi vill gott och är oskyldiga – så länge det inte finns konkreta anledningar att misstänka något annat om en viss människa. Därför är slentrian-övervakning i längden livsfarligt för samhället. Människor ska bara få övervakas vid konkreta misstankar om konkreta brott.

Här finns flygbladet i pdf-format (fram- och baksida), och här nedanför finns affischen.

kid_small

Piratpartiet – För Sverige i Framtiden!