I media

all_fin600

Ledningen arbetar hårt med att synliggöra Piratpartiet i rikstäckande media, men det räcker inte. För att Piratpartiet verkligen ska sättas på kartan måste vi synas och höras även i lokalmedia. Här fyller du en mycket viktig funktion, eftersom ingen känner till den lokala debatten bättre än de som följer den på nära håll, det vill säga du.

Kombinera alltid annat kampanjandet med lokalt mediaarbete. Skicka in insändare. Tala om för lokalpressen när ni ska dela ut flygblad eller ha en piratfika, etc.

TIPS!


Piratpartiet – För Sverige i Framtiden!